40up bmx jam @ ppd park 2015 วันที่ 30 กค. 2558

40up BMX jam @ ppd bmx park 2015 ครั้งที่ 1 นี้ จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-18.30น. เป็นการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาว BMX Racing, …

X series Extreme sports 2013

X series Extreme sports 2013 การสาธิตและการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม 10 จังหวัด ทุกภาคของประเทศ