งาน Bangkok Dangerous BMX street Jam

182309_10201189779879475_1904790724_n

8 september 2013 – Time 13.00 – 19.00
Bangkok Dangerous BMX street Jam
Location : Under Rama8 Bridge
More Infomation : Golf Unequal, Tum Unequal


VDO Highlight

Director of Photography : Chinakit Ratanasrithong
Editor : Chinakit Ratanasrithong
Production : Film Culture
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Production by Tong Anucha & MYP all day
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


by Chairerk Paisarnparnich
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


by Roughneck BOSE
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


by Vaan BKF merciless clothing
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


by Phirun Chanthabuth
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Event Location
{google_map}13.768085,100.498348{/google_map}