ศัพท์แสลง และแบรนด์ดิ้ง ของ Shadow Conspiracy

Shadow แปลว่า เงามืด และมีนัยยะสื่อความหมายถึงโลกลึกลับ โลกหลังความตาย, Conspiracy แปลว่า การรวมหัว หรือสมคบคิดทำเรื่องใหญ่ๆ (ส่วนใหญ่จะไม่ดี) คำว่า Shadow Conspiracy จึงหมายถึงการรวมตัวกันของเงามืด และโลกลึกลับนั่นเอง

การใช้ภาพประกอบ (key-visual)
อีกา (crow) ในประเทศตะวันตก เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ลึกลับ เดินทางข้ามภพระหว่างความเป็น ความตาย และเป็นตัวแทนของความโชคร้าย ด้านมืด
โลงศพ (coffin) กล่อง 6 เหลี่ยมผืนผ้า เป็นลักษณะของโลงศพ ตามความเชื่อของประเทศตะวันตก

Shadow Conspiracy นับเป็นอีก 1 BMX brand ที่ทำการตลาด และคิดครีเอทีพ ต่างๆ ได้เจ๋งมาก
FBREV1