วิเคราะห์ความเป็น Wethepeople ผ่านความคิดรวบยอดของสินค้า

Part1 ประวัติความเป็นมา
We The People ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี ’90  ที่เมือง Cologne, Germany. โดยผู้ร่วมก่อตั้ง 3  คน คือ Stephan Prantl, Stefan Rose and Lars Dorsch

สินค้าตัวแรกที่ออกวางจำหน่ายในปี 1999  คือ handlebars.  รุ่น Everlast
everlastbar

ปี 2003 ทาง WTP ได้ Dave Osato มาเสริมทีม พร้อมออก Signature frame  มาสำหรับ osato โดยเฉพาะชื่อรุ่น PRIMATE FRAME  สังเกตุที่ BB ยังเป็น USA BB มีขนาดลูกปืนใหญ่มาก
daveframe

ปีเดียวกับ WTP ยังนำ Frame Flatland รุ่น STUD ออกวางขาย เป็น frame ที่ฮือฮาในวงการ flatland มากๆ เนื่องจากเป็นframe ที่ มีน้ำหนักเบา ทำจากอลูมิเนียม
stud
Part2 อัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้า (Brand Identity)
WTP ออกแบบ Logo ด้วยตัวหนังสือ (font) แบบไม่มีหาง ไม่มีเชิง (san serif)  ใช้ รูปแบบตัวหนังสือ (font face) ตระกูล Agency FB Bold โดยตีความได้ว่าทาง WTP พยายามทำ brand  ให้ดูเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความร่วมสมัย (modern)
logo

Part3  วิเคราะห์ความเป็น Wethepeople ผ่านความคิดรวบยอดของสินค้า ( Products concept )
ชื่อรุ่นสินค้าจะใช้คำที่มีความหมายเกียวกับชีวิตประจำวันของผู้คนเช่น
4season =  4ฤดูกาล
Flowcash = เงินสด
Soulmate = เนื้อคู่
primate = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Reason = เหตุผล
Addict = หลงไหล
Trust = เชื่อถือ
Justice = ยุติธรรม
Envy = อิจฉา

flowcash

soulmate

4season

 

 

โบรชัวร์สินค้า We the people BMX ปีล่าสุด  2014

[iframe]

<iframe width="650" height="230" src="//e.issuu.com/embed.html#4212271/8300346" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

[/iframe]