งาน Red Bull Circle of Balance 2002

งานแข่ง BMX Flatland ครั้งประวัติศาสตร์  ชื่องาน Red Bull Circle of Balance จัดแข่งเมื่อ October 26, 2002, Gasometer, เมือง  Oberhausen ประเทศ Germany.สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันเป็น โรงเก็บก๊าซธรรมชาติร้าง  เมืองOberhausen ที่ถูกดัดแปลงมาเป็นอาคารจัดนิทรรศการ
Gasometer
Credit : http://www.dohrenbusch-trippe.de/

และผู้ที่จะเข้าชมงาน Red Bull Circle of Balance ต้องเสียค่าผ่านประตูคนละ  7 euro (ประมาณ 310 บาท)
CircleofBalance_2
credit : http://bassline-online.de/

โดยลักษณะการแข่งขัน จะเป็นแบบ Battle เจอกันตัวต่อตัว   สำหรับผู้ชนะปีนี้คือ  Viki Gómez จาก Spain  โดยได้รับรางวัล  20,000 euro (ประมาณ 885,000 บาท)

Final Run