ผลการแข่งขัน Bangkok dangerous bmx street jam 2014

ผลการแข่งขัน Bangkok dangerous bmx street jam 2014 present by Digital2home , Drift Action Camera

ประเภท BMX Street Pro
1. สิปปวิชญ์ ใจสุดา (ดิว)    จ.เชียงใหม่
pro1-5443_486809627_n

2. ยุทธนา. บัวจันทร์. (อ๊าน) จ.เชียงใหม่
pro2-2851545501844_4285547725539406588_o

3. ชนพงศ์ บุญแก้ว (นัท) จ.พิษณุโลก
pro3-51544861844_728108211234450236_o


ประเภท BMX Street  Amature
1.  อติพุธ สันติไชยกุล (ฮาย)   กทม.
am1-44511844_8223447463208533610_o

2 . จาฏุพจน์ สุขศาลา (โบ๊ท)   จ. อุดรธานี
am2-16844_56475043568768637_o

3.  กุลดิลก ทิทา (มิก) จ.ขอนแก่น
am3-3516844_7174260344771413619_o

ประเภท Best Trick

เจมส์ นพรัตน์ ตรีประชานาถ อายุ  22 ปี  จ.สระบุรี
besttrick334175567026153797_o
Photo by Stunt DNA Gangster

รายละเอียดงาน
วันที่ 14 กันยายน 2557   เวลา 11.00 น. – 21.00 น.  สถานที่ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
(พื้นที่การแข่งขันจะมีการจัดรูปแบบของการขี่แบบสตรีท พร้อมเพิ่มความมันส์ด้วยการเสริมอุปกรณ์การแข่งขันเพิ่ม เพื่อให้นักขี่สามารถโชว์ทักษะได้มากขึ้น)

ตารางเวลางานแข่ง BANGKOK DANGEROUS STREET JAM 2014
วันที่ 14 กันยายน 2557
10.00 : รวมตัวที่พระราม 8 ฝั่งพระนคร
11.00 – 12.30 น.  :  Bmx Jam ฝั่งพระนครแจกของรางวัล+ย้ายไปฝั่งธนบุรี
12.30 – 13.00 น    : ลงชื่อรุ่นสำหรับนักกีฬาทั้ง 2 รุ่น / แนะนำร้านค้า +กิจกรรมของสปอนเซฮร์หลัก
13.00 – 14.30 น.   : แข่งขันรอบคัดเลือกรุ่น Street Amature
14.30 – 16.00 น.   : แข่งขันรอบคัดเลือกรุ่น Street Pro
16.00 – 17.00 น.  : กิจกรรม BMX Flatland battle Demo จากโปรระดับประเทศ 8คน
17.00 – 17.30 น.   : แนะนำร้านค้า +กิจกรรมของสปอนเซฮร์หลัก
17.30 – 18.00 น.  : ช่วงเล่นเกมแจกของรางวัล
18.00 – 19.00 น.   : แข่งขันรอบชิงรุ่น Street Amature
19.00 – 20.00 น.   : แข่งขันรอบชิงรุ่น Street Pro
20.00 – 20.30 น.   : แข่งขัน  Street best trick ราวเหล็กลงบันได
20.30-21.00น.        : แจกของรางวัล

*** หมายเหตุ *** เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม

กิจกรรมและวิธีการแข่งขันของ BANGKOK DANGEROUS BMX STREET JAM

– แบ่งกลุ่มนักขี่เป็น 2 ประเภท คือ นักแข่งประเภท Amateur และ Pro กลุ่มละ 5 คน รอบละ 7 นาที
โชว์ทักษะ สไตล์ ท่าเด็ด และคัดเลือกเอา 1 คนที่เล่นได้ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มเข้ารอบต่อไป จนได้ 3 คนสุดท้าย
และในรอบชิงชนะเลิศจะให้เล่นคนละ 2 นาที แล้ววัดเสียงโหวตของคนส่วนใหญ่ในสนามกับคะแนนของกรรมการ
จัดอันดับหาที่ 1 , 2, 3  ตามลำดับ

– STREET BEST TRICK  ให้ผุ้ที่สนใจลงแข่งขันทุกท่านโชว์ท่าเด็ดที่สุดกับอุปกรณ์ที่จัดไว้ให้พร้อมกันภายในเวลา 20 นาทีโดยตัดสินจากนักขี่ที่มีท่าเด็ด โหดที่สุด และถูกใจกรรมการ ก็จะเป็นผู้ชนะ