Feeble Grind

January 16, 2013 siambmx 0

Feeble Grind ท่าของ Bmx Street ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการไกน์ด หรือ Grind ท่านี้ก็คือใช้ที่พักเท้าหรือ Peg ด้านหลังไปบดไปถูไปขูดกับเจ้าขอบฟุตบาทบ้างราวเหล็กราวบันไดขอบโต๊ะหรือ