How to tune up your bike before riding

January 16, 2013 siambmx 0

วิธีการตรวจสอบรถจักรยานเบื้องต้น ก่อนออกไปฝึกซ้อม 1. ตรวจสอบ stem & headset 1.1  ตรวจสอบน็อต Stem (ยึดHand) 1.2 ตรวจสอบน็อต Stem (ยึดตะเกียบ) 2. ตรวจสอบ Hubs and Wheels 2.1 ตรวจสอบดุมและลูกปืน 2.2 ตรวจสอบน็อตล้อ และ […]